Græsning
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Embed video
Græsning
Play
03:53
Græsning
#DKvild
Play
00:31
#DKvild
Tolløkke Skov
Play
05:13
Tolløkke Skov
Sammen om forbedring af våd natur i Syddjurs Kommune
Play
03:36
Sammen om forbedring af våd natur i Syddjurs Kommune
Stor artsrigdom i Syddjurs Kommune
Play
03:51
Stor artsrigdom i Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
Play
02:23
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune er en kommune fuld af natur - og vi får naturen til at trives og udvikles i fællesskaber.
Kongelunden, sammen om mere natur i Syddjurs
Play
03:14
Kongelunden, sammen om mere natur i Syddjurs
Syddjurs Kommune bekæmper gyvel
Play
05:45
Syddjurs Kommune bekæmper gyvel
Biolog i Natur & miljø, Syddjurs Kommune, Lars Dyhrberg Bruun fortæller, hvorfor kommunen bekæmper gyvel, fx her tæt på Tirstrup Lufthavn.
Et af de største problemer på tørre naturområder er gyvel. Gyvel kan på ingen tid kan lave store, tætte krat, hvor der ellers kunne være en masse meget mere værdifuld natur. Et af de steder, den er mest i vejen, er langs Ny Lufthavnsvej ved Tirstrup, hvor den fylder en stor del af den nye vejrabat. Det er synd, for vejrabatten kunne faktisk være fin og rig på blomster. Og sommerfugle! En af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter ligger nemlig inde på lufthavnens arealer, og hvis vejrabatten blev fri for gyvel, kunne vejkanten være en forlængelse af sommerfuglenes levested. Og hvis det sker, kan sommerfuglene måske sprede sig ned til Feldballe Bakker og videre til Mols Bjerge, hvor de skal være meget velkomne. Derfor starter Syddjurs Kommune nu maskinerne og knuser gyvelen langs vejen.
Syddjurs til kamp mod hybenrosen
Play
04:20
Syddjurs til kamp mod hybenrosen
Hybenrose, der også hedder Rynket rose, er en elsket haveplante, men planten udgør et stort problem langs strandene. Den er importeret fra Asien og har ingen naturlige fjender i Danmark. Den kan derfor sprede sig uhæmmet, og er det, man kalder en invasiv art ligesom Kæmpebjørneklo. Syddjurs Kommune går derfor i gang med at slå roserne på noget af vore allerfineste og truede natur nemlig Kattegatkysten fra Rugård Strand i nord til Øer i syd. Området er en ?stenørken? med et helt unikt plante-og dyreliv, og hvis det fik lov at forsvinde i Rynket rose, ville det være et stort tab af vores fælles naturarv.
Lars Dyhrberg Bruun, der er biolog i Syddjurs Kommune fortæller, hvorfor rynket rose skal bekæmpes for at bevare det det unikke plante og dyreliv.
Løgfrøen har det godt
Play
00:30
Løgfrøen har det godt
Lübker Golf Resort er anlagt lige oveni en af landets bedste bestande af den sjældne frø Løgfrø. Århus Amt og Syddjurs Kommune har derfor gennem rådgiverfirmaet Amphi Consult stillet skrappe krav til beskyttelse af naturen, og det ser ud til, det har virket. Kommunens Natur og Miljøafdeling har de fleste år lyttet efter løgfrøer i søerne på golfbanen, og i 2015 er der fundet løgfrøer i 17 søer, hvilket er 5 søer mere end før golfbanen blev anlagt. Det ser derfor ud til, bestanden er i fremgang. Hør en optagelse med undervandsmikrofon her.
Butsnudet frø
Play
00:30
Butsnudet frø
Butsnudet frø, der lyder som en knurrende mave.
Spidssnudet frø
Play
00:38
Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er en beskyttet art ifølge EU-habitatdirektivet og er anført i bilag IV.
Strandtudsens kvæk
Play
00:06
Strandtudsens kvæk
Lyt til hannens kvæk. Strandtudsen er der 3 - 4 bestande tilbage og er en beskyttet art i Syddjurs Kommune
Løgfrøens kald
Play
01:00
Løgfrøens kald
Lyt til løgfrøens kald - en sjælden padde og beskyttet art i Syddjurs Kommune