Århus-Kommune-Hvid-BG-Kunde-logoer-VideoTool-og-NNTV

Aarhus Kommune anvender VideoTool Secure som videoplatform i hele kommunen, hvor der indgår video med følsomme personoplysninger.

 

Århus kommune tager GDPR alvorligt, og har valgt vores ISAE 3000 certificerede videoløsning. Da kommunen anvender VideoTool SECURE som primær videoløsning i hele kommunen, har vi sammen med dem, udviklet nye funktionaliteter på desktop løsningen, som netop passer til deres behov.
Kommunen har samtidig fået udviklet nye smarte funktionaliteter til vores eksisterende optage- og upload-App, og i Aahus hedde App'en Min video.


Kommunen anvender platformen til områder såsom Pleje & Omsorg, ældresektoren, demenscentre, autismecentre og som telemedicin løsning m.v.

 

 

 

 

 

 

Video i lukkede fora hele vejen rundt

Video med personfølsomme data, skal kun kunne tilgåes af specielt udvalgte medarbejdere i kommunen,

og samtidig skal video let kunne findes og slettes i henhold til persondataforordningen.

Det gælder alle steder i kommunen, og derfor er det smart at have en løsning, hvor alle videoer er samlet ét sted.

Samtidig skal video let kunne fremfindes via livesearch funktion ud fra titel, beskrivelse, metadata og i nogle tilfælde personnummer. 

VideoTool har netop disse funktionaliteter, som nogle af de vigtigste grundpiller i løsningen.

 

 

 

 

 

 

 

BYOD

Secure optage og upload App


App'en er udviklet til iOS og Android, og giver de ansatte i kommunen mulighed for hurtigt og let at optage, uploade og anvende video i deres hverdag, uanset om de sidder ved stationære arbejdsstationer eller er på farten og anvender mobile enheder.


Appen er udviklet med speciel fokus på sikkerhed og compliance i henhold til persondataforordningen.

 

Se mere om VideoTool SECURE App

LTI

Platformen


Indholdet kan tilgås fra alle enhedstyper og rettigheder kan sættes af administrator, sådan at indholdet kun tilgås af de bemyndigede personer.

Video kan vises som på intern Web TV løsning med omfattende video kanalstruktur, eller tilgås via unik URL, som kun virker når man er logget ind og har tilladelse til at se indholdet.
Platformen giver mulighed for at klippe video med VideoTool Online EDITOR Pro, indsætte kapitler i video  og dele video via rettighedsstyret kanalstruktur, der er koblet til kommunens ADFS.

Århus kommune om "Min Video"

 

Århus kommune har oprettet en side om deres "Min Video" projekt og app.

"Min Video" er udviklet af VideoTool og er en skræddersyet tilretning af VideoTool SECURE platformen og VideoTool SECURE appen.

 

Se mere om projektet her, og se evt. video med en fysiterapeut og Jens Bolwig, som er tovholdet på projektet. Klik på billedet.

 

Hør PODCAST om sikker GDPR video "Min Video" – nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen 2021

 

Læs PDF om Århus kommunes mange fordele ved at benytte video i deres arbejdsprocesser.

 

 

Se Århus kommunes beskrivelse af projektet her

 

It revision på VideoTool SECURE

 

VideoTool Secure er underlagt årlig IT revision, hvor Årshjul gennemgås, procedurer efterses og en række enkeltområder gennemgås og kontrolleres.

IT revisionen udmunder i en ISAE 3000 erklæring, med ét års gyldighed, hvor eventuelle anmærkninger er noteret og forklaret. Der foreligger p.t. erklæring uden anmærkninger.

 

Der udarbejdes naturligvis databehandleraftale med kunden ved indgåelse af kontrakt.

GDPR og omfattende sikkerhedspolitik 

En række features sikrer at GDPR overholdes. Der er således logning af alle hændelser, rettighedsstyring af adgang til indhold med klare, afgrænsede profiltyper, mulighed for håndtering af samtykkeerklæringer og fastsættelse af videoers levetid samt en stor mængde procedurer for medarbejdere og kunder, som sikrer at sikkerhedsregler overholdes.

 

Se mere om VideoTool SECUREs sikkerhedspolitik

 

Læs mere om Revi IT og ISAE 3000 erklæring

Revi IT ISAE 300 erklæring
GDPR ikon logo
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
 
 
Paediatric Autism Communication Therapy
Tværregionalt projekt som er en evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år.
 
 
VideoTool v. NNTV ApS / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475