Århus-Kommune-Hvid-BG-Kunde-logoer-VideoTool-og-NNTV

Aarhus Kommune anvender VideoTool Secure som videoplatform i hele kommunen, hvor der indgår video med personfølsomt indhold.

 

Århus kommune tager GDPR alvorligt, og har valgt vores ISAE 3000 certificerede videoløsning. Da kommunen anvender VideoTool SECURE som primær videoløsning i hele kommunen, har vi sammen med dem, uvviklet nye funktionaliteter på desktop løsningen, som netop passer til deres behov.
Kommunen har samtidig fået udviklet nye smarte funktionaliteter til vores eksisterende optage- og upload-App.


Kommunen anvender platformen til områder såsom Pleje & Omsorg, ældresektoren, demenscentre, autismecentre og som telemedicin løsning m.v.

Secure optage og upload App


App'en virker til alle enhedstyper og giver de ansatte i kommunen mulighed for hurtigt og let at anvende video i deres hverdag, uanset om de sidder ved stationære arbejdsstationer eller på farten.
Håndteringen af video via App'en er sikret på alle leder og kanter; således transporteres video krypteret til serverne, der er to faktor autentifikation, lokalt sikrede mapper på enheden samt en funktion, der sletter video på enheden, så snart den er overført til kommunens sikrede videoløsning.

LTI

Platformen


Indholdet kan tilgås fra alle enhedstyper og rettigheder kan sættes af administrator, sådan at indholdet kun tilgås af de bemyndigede personer. Video kan vises som på intern Web TV løsning eller tilgås via URL, som kun virker når man er logget ind og har tilladelse til at se imaterialet.
Platformen giver mulighed for at klippe video med VideoTool Online  Editor, kommentere på indholdspunkter i videoen og dele video med en smart udtænkt kanalstruktur, der er koblet til kommunens AD.

It revision på VideoTool SECURE

 

VideoTool Secure er underlagt årlig IT revision, hvor Årshjul gennemgås, procedurer efterses og en række enkeltområder gennemgås og kontrolleres. IT revisionen udmunder i et certifikat med ét års gyldighed, hvor eventuelle anmærkninger er noteret og forklaret. Der foreligger p.t. certifikat uden anmærkninger.

GDPR og omfattende sikkerhedspolitik 

En række features sikrer at GDPR overholdes. Der er således logning af alle hændelser, en rettighedsstyring af indhold med klare, afgrænsede profiltyper, mulighed for håndtering af samtykkeerklæringer og fastsættelse af videoers levetid samt en stor mængde procedurer for medarbejdere og kunder, som sikrer at sikkerhedsregler overholdes.

 

Se mere om VideoTool SECUREs sikkerhedspolitik

IT revision certifikat
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
VideoTool v. NNTV ApS / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475