PACT
Parent-mediated communication-focused treatment


Børne- og ungdomspsykiatriske forskere fra alle danske kommuner, i fælles evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer.

VideoTool SECURE og VideoTools GDPR App, er den tekniske løsning bag projektet, som benytter video som bærende element i dokumentation, behandling, forskning, formidling og feedback mellem forældre, terapeuter, forskere og øvrige brhandlere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACT benytter følgende VideoTool produkter

 

DAM - til hosting af video i rettighedsstyrede video kanaler. Video er omfatter af databeskyttelsesforordningen.

 

APP  - til optagelse, annotation og upload af video.

 

TV - intern Web TV platform bag log ind til gennemsyn af video.

 

EDITOR Basic - til indlejring af kapitler og opmærksomhedspunkter i video, samt klip af video i kortere sekvenser.

 

CAPTURE - til at optage fælles sessions foran skærm, hvor behandlere og pårørende gennemser videooptagelser samme for feedback. Disse sessions gemmes som dokumentation for processer og i forskningsøjemed.

 

CONFERENCE - til sikrede GDPR videomøder mellem parterne. Disse gemmes som VOD.

 

 

 

Alle produkter hostes under VideoTool SECURE, med tilhørende ISAE 3000 erklæring og databehandleraftale mellem os og regionerne.

 

PACT logo

Arbejdsform

 

I PACT behandlingen har alle familer der er tilknyttet projektet, adgang til VideoTool optage og upload app.

Med appen optager familierne dagligdagssituationer med barnet i centrum, og uploader disse optagelser til den sikrede VideoTool SECURE platform. Her er platformen opdelt i rettighedsstyrede videokanaler for hver region. Hver region har derved 100% kontrol over adgang til video indhold, og kan tildele adgang til video via omfattende rettighedsstyring for terapeuter og øvrige behandlere.

 

PACT leveres som 12 konsultationer hver 14. dag hjemme hos familien eller online. Der bruges video-feedbackteknikker for at hjælpe forældrene til at se, respondere på og øge barnets kommunikation. Samtidig er fokus på at støtte og styrke forældrenes evner til at bruge teknikkerne i dagligdagen. På denne måde er barnet støttet til at udvikle sine kommunikationsevner i naturlige omgivelser, som vi ved er en af de mest effektive måde at sikre vedvarende udvikling i sociale og kommunikative evner.

Fra pilot til full scale i hele Danmark

Februar 2023

 

Det er simpelthen fantastisk. Man udvikler noget software, og rundt om i de danske hjem, er det medvirkende til at hjælpe børn og familier, hvor barnet har en autisme diagnose.

Fra pilot til full scale i alle danske regioner, har PACT nu taget fat på at hjælpe forældre til børn med autisme.

Se artiklen fra DR

Pact fra DR.dk

Se mere om PACT i artikel fra DR.dk

 

https://www.dr.dk/levnu/boern/intensiv-foraeldretraening-kan-hjaelpe-boern-med-autisme

 

 

PACT er et projekt under Region Hovedstaden, Region Midt, samt Region Syddanmark.

Fra 1/4/2022 deltager alle danske regioner i projektet og benytte VideoTool SECURE som platform.

GDPR ikon logo
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
 
 
Paediatric Autism Communication Therapy
Tværregionalt projekt som er en evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år.
Alle danske regioner benytter VideoTool SECURE under Dan-PACT.
 
 
VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475