VideoTool SECURE

ISAE 3000 certificeret videoløsning på danske servere

 

 

 

Til offentlige og private virksomheder med behov for en
ekstra sikker videoløsning, tilbydes løsningen VideoTool SECURE
  
VideoTool SECURE er underlagt It revision og lever op til GDPR, og er ISAE 3000 certiciseret.
Løsningen sikrer jer og jeres brugere i forhold til video med personfølsomme data og databeskyttelse i henhold til databeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018.
 
VideoTool SECURE er udviklet ud fra VideoTools velkendte og intuitive brugerflader, og sikrer dig og dine brugere fleksibel og let håndtering og administration af mediefiler, samt avanceret rettighedsstyring til medieindhold.
 
Upload og administrer mediefiler via administrationsmodulet på desktop, eller benyt den sikrede App til optagelse, annotationer og upload af video.
Med app'en kan du optage ude "i marken" og  uploade dine videoer til serverne, hvorefter de fjernes fra enheden.
 
 
 

VideoTool SECURE

Sikkerhedspolitik

Processer vedrørende det omfattede system for VideoTool Secure:


- Beskrivelser af arkitektur
- Adgangsstyring
- Leverandørstyring
- Hosting
- Back-up
- Overvågning
- Logning
- Change Management
- Service Level Agreements
- Fortrolighed
Skærme-Screens-VideoTool-admin-1200-bred

Beskrivelser af arkitektur

 
 
VideoTool Secure er en Software-As- A-Service løsning, hvor kunder kan uploade video, audio og billeder til et sikret DAM miljø (Digital Asset Management) og kan styre rettigheder for indholdet, visningsmuligheder og fremtræden.
 
Der er mulighed for at sætte graduerede rettigheder for videokanaler, administrere internt indhold, der ikke skal kunne tilgås af andre end registrerede eller inviterede brugere - samt at sikre indholdet bag login.
 
Indhold kan uploades og ses fra alle kendte typer af enheder, såsom smartphones, ipads og andre typer tablets, computere og Smart TV.
Vil du vide mere?
 
En af vores konsulenter er klar til at besvare eventuelle spørgsmål vedr. VideoTool SECURE

Adgangsstyring

 

VideoTool Secures avancerede kanalstruktur sikrer en differentieret adgangsstyring til mediefiler, hvor parametre for adgang til hver kanal kan sættes individuelt efter ønske.

Adgangsstyring til mediefiler kan sættes i flere niveauer, således at forskellige brugere kan have forskellige rettigheder til det samme materiele.

ISAE 3402 certificeret Hosting

 

VideoTool Secure indhold hostes på danske servere med ekstremt høj sikkerhed.

Serverne har redundant fiberforbindelse direkte til TDC’s backbone med automatisk failover via BGP. Både servere, linjer og harddiske er redundante.
Der kan naturligvis forevises ISAE 3402 certifikat på hosting services.

Overvågning og fysisk sikring


Servermiljøet har elektronisk adgangskontrol, videoovervågning, temperaturalarmer, røg/brandsensorer, klimastyring, notifikation af udviklere, fejlmeddelelser m.v. og overholder alle gældende sikkerhedskrav.

Change Management

 
Procedure ved ændringer af system og platform:
 
1) Kravspecifikation og udviklingsplan for ønsket ændring uploades til sikret mappe, der navngives og datomærkes
 
2) Ansvarlig udvikler angives
 
3) Datomærke for ændring når denne testes og ibrugtages/gemmes
 
4) Når ændring er foretaget afsluttes med notat om udviklingsarbejdet, der gemmes i sikret mappe
 

Logning

 
Følgende hændelser logges i database, der løbende tages backup af:
 
Login
Upload
Visning af video
Afspilning af audio
Håndtering og ændring af filer
Rollebaseret rettighedsadministration
Oprettelse og sletning af brugere
Annotering af video
Sletning
Varighed af session
Logout
 
Loggede hændelser gemmes i 60 måneder, hvorefter de slettes.
(jvf. Sikkerhedsbekendtgørelsen, kapitel 3, § 19)
 

Secure Upload App

 

VideoTools sikrede upload app til iPad, er udviklet med henblik på at gøre optagelses- og uploadprocedure så let og sikker som muligt. Se video nedenfor.

 
 
 
 
 
App'en anvender enhedernes indbyggede kamerafunktion, men opretter sikret mappe til optagelserne, dvs uden om Kamerarullen (Apples eget lagringssted på enhederne), da Kamerarullen ikke er sikret godt nok.
 
For at skærme indholdet på app'en kræves at brugeren logger ind i app'en.
 
De videoer brugeren optager, gemmes i sikret mappe, indtil brugeren uploader dem.  Indholdet krypteres og uploades med sikker forbindelse. 
 
Opret annotationer i din video, direkte gennem appen.
Rediger efterfølgende annotationer fra desktop og tilføg evt. opmærksomhedspunkter i video.
 
Det er muligt at tilpasse app'en i forhold til kunders individuelle behov.

Forberedelser forud for

EU’s databeskyttelses-forordning
 
I dokumentet der linkes til herunder kan du se en tjekliste, som kan hjælpe til at få styr på hovedforskellene mellem den tidligere lovgivning (før 25. maj 2018) og den nye databeskyttelsesforordning og på hvordan de påvirker jeres organisation.
 
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådgivning og kontakt vedr. vores digitale GDPR videoløsning
Vores ekstra sikrede videoløsning, er underlagt it-revision, og er ISAE 3000 godkendt. Løsningen efterlever lovgivning i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning.
 
 
 
Kontakt en af vores VideoTool SECURE konsulenter.
 
Har du spørgsmål til løsningen, eller ønsker du en demonstration af hvordan systemet eller den tilhørende app fungerer, så kan vi aftale et møde.
Kontakt en af vores VideoTool SECURE konsulenter her til højre, og vi kan aftale nærmere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VideoTool SECURE konsulent
 
Thomas Leonardo Pedersen
 
Direkte telefon: (+45) 31 50 50 10
thomas@nntv.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VideoTool SECURE konsulent
 
Morten Langhans
 
Direkte telefon: (+45) 20 14 14 41
morten@nntv.dk
VideoTool v. NNTV ApS / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475