VideoTool SECURE

GDPR sikret videoløsning med ISAE 3000 erklæring

 

 

 

 
Til offentlige og private virksomheder med behov for en
ekstra sikker videoløsning, tilbydes platformen VideoTool SECURE
  
VideoTool SECURE er underlagt It revision og lever op til GDPR, med tilhørende ISAE 3000 erklæring.
Løsningen sikrer jer og jeres brugere i forhold til optagelse, hosting, adgangsstyring og deling af video med følsomt personindhold i henhold til databeskyttelsesforordningen.
 
VideoTool SECURE er udviklet ud fra VideoTools velkendte og intuitive brugerflader, og sikrer dig og dine brugere fleksibel og let håndtering og administration af mediefiler, samt avanceret rettighedsstyring til medieindhold via SSO, AD og ADFS.
 
Upload og administrer mediefiler via administrationsmodulet på desktop, eller benyt den sikrede App til optagelse, annotationer og upload af video.
Med app'en kan du optage ude "i marken" og  uploade dine videoer til VideoTool servere, hvorefter de fjernes fra din mobile enhed.
 
 
 
SKI logo
ISO ikon logo
GDPR ikon logo
ISAE 3000 logo

VideoTool SECURE

Sikkerhedspolitik

Processer vedrørende det omfattede system for VideoTool SECURE:

 
 
- Beskrivelser af arkitektur
- Adgangsstyring
- Leverandørstyring
- Hosting
- Back-up
- Overvågning
- Sårbarhed
- Agtpågivenhed ved telefonisk og digital kundekontakt
- Logning og fremsøgning
- Brugerstyring
- Adskillelse af kunders data
- Kryptering
- Procedurer for løbende udvikling
- Krisestyring, forretningsvidereførelse og beredskab
- Hændelsesstyring
- Change Management
- IT-revision
- Service Level Agreements
- Fortrolighed
- NNTV Årshjul
 
Ønsker du dokumentation på vores ISAE 3000 erklæring, eller ISAE 3402 erklæring, så kontakt en VideoTool SECURE konsulent, og vi vil fremsende dette.
Skærme Admin home 2023

Følgende produkter kan tilkøbes til VideoTool SECURE DAM grundabonnement

 
 
 
 
 
 
 
Online videomøder på sikret GDPR platform
 
 
 
 
 
 
 
Skærmoptagelser med og uden webcam
 
 
 
 
 
 
 
Sikret optagelse og video upload via GDPR App

 

 

 

 

 

 

 

Online redigering af video

 

 

 

 

Alle arbejdsgange samlet i en og samme video app

 

Har du en iOS eller Android enhed - tablet eller smartphone, så kan du både se, optage, annotere og uploade videoer til rettighedsstyret GDPR videoplatform.

Uanset om du benytter appen eller desktop løsningen, så spiller begge løsninger sammen og opdateres simultant.

 

Se mere om VideoTool appen her

Hent appen hos AppStore og Google Play

 

Appen kan gratis hentes ned til dine tablets og mobil devices.

For at tage den i brug, skal du være tilknyttet en VideoTool konto, med brugernavn og password, eller via din virksomheds AD eller SSO.

 

Kontakt en VideoTool Konsulent, hvis du har spørgsmål til appen eller VideoTool SECURE løsningen

Beskrivelser af arkitektur

 
 
VideoTool Secure er en Software-As- A-Service løsning, hvor kunder kan uploade video, audio og billeder til et sikret DAM miljø (Digital Asset Management) og kan styre rettigheder og adgang til indhold.
 
Der er mulighed for at sætte graduerede rettigheder for videokanaler, administrere internt indhold, der ikke skal kunne tilgås af andre end registrerede eller inviterede brugere - samt at sikre indholdet bag login.
 
Indhold kan uploades og ses fra alle kendte typer af enheder, såsom smartphones, tablets og desktop.

Tilknyt samtykkeerklæringer til din video

 

Med VideoTool SECURE, kan du knytte samtykkeerklæringer til hver enkelt videofil. 

Når du til enhver tid har samtykkeerklæringer og mediefiler linket på samme platform, er de lette at fremfinde, gennemse og opdatere.

 

Autosletning af GDPR mediefiler

Med VideoTool SECURES autosletnings-funktionalitet, kan din video sættes til sletning i henhold til gældende samtykkeerklæring. Du bliver naturligvis varslet adskillige gange inden video autoslettes.

 

Tilknyt samtykkeerklæring til videokanaler

Når du knytter samtykkeerklæringen til en videokanal, kan du nøjes med en samlet erklæring til en serie videoer, som hører under samme erklæring.

Samtykke ikon

Adgangsstyring med SSO, AD og ADFS

 

VideoTool Secures avancerede kanalstruktur sikrer en differentieret adgangsstyring til mediefiler, hvor parametre for adgang til hver kanal kan sættes individuelt efter ønske.

Adgangsstyring til mediefiler kan sættes i flere niveauer, således at forskellige brugere og brugergrupper, kan have differentierede rettigheder til det samme materiale.

ISAE 3402 certificeret Hosting

 

VideoTool Secure indhold hostes på danske servere med ekstremt høj sikkerhed.

Serverne har redundant fiberforbindelse direkte til TDC’s backbone med automatisk failover via BGP. Både servere, linjer og harddiske er redundante.
Der kan naturligvis forevises ISAE 3402 og ISO 27001 certifikat på hosting services.

Overvågning og fysisk sikring


Servermiljøet har elektronisk adgangskontrol, videoovervågning, temperaturalarmer, røg/brandsensorer, klimastyring, notifikation af udviklere, fejlmeddelelser m.v. og overholder alle gældende sikkerhedskrav.

.

Change Management

 

Procedure ved ændringer af system og platform:

 

 1) Kravspecifikation og udviklingsplan for ønsket ændring uploades til sikret mappe, der navngives og datomærkes

2) Ansvarlig udvikler angives

3) Datomærke for ændring når denne testes og ibrugtages/gemmes

4) Når ændring er foretaget afsluttes med notat om udviklingsarbejdet, der gemmes i sikret mappe

 

 

 

 

 

Logning


Følgende hændelser logges i database, der løbende tages backup af:

 

- Login App
- Upload video fra App
- Log ud App
- Login browser
- Opret kanal
- Upload video fra browser
- Opret profil
- Rediger profil
- Opret brugergruppe
- Tilføj brugergruppe til kanal
- Fjern brugergruppe til kanal
- Tilføj brugere til brugergruppe
- Fjern brugere fra brugergruppe
- Fjern brugergruppe fra kanal
- Tilføj brugere til kanal
- Ændr kanalbillede
- Opret rettighedsgruppe for kanal
- Deaktiver profil

- Slet rettighedsgruppe for kanal
- Slet brugere for brugergruppe
- Slet brugergruppe
- Slet brugergruppe for kanal
- Slet profil
- Slet brugere for kanal

- Rediger video
- Download video
- Download video start
- Rediger kanal
- Rediger rettighedsgruppe for kanal
- Forlæng levetid for video
- Nulstil brugeres password
- Nulstil profilbillede
- Opdater kapitler for video
- Opdater sektioner for video
- Upload billede
- Rediger video thumbnail
- Se video
- Hør lydfil
- Tilknyt fil til video
- Slet tilknyttet fil for video
- Slet video
- Slet kanal
- Log ud browser

Vil du vide mere?
 
En af vores konsulenter er klar til at besvare eventuelle spørgsmål vedr. VideoTool SECURE

Secure Upload App

 

VideoTools sikrede upload app til iOS og Android, er udviklet med henblik på at gøre optagelses- og uploadprocedure så let og sikker som muligt.

Se video nedenfor.

 
 
 
 
 
App'en anvender enhedernes indbyggede kamerafunktion, men opretter sikret mappe til optagelserne, dvs uden om Kamerarullen (Apples eget lagringssted på enhederne), da Kamerarullen ikke er sikret godt nok.
 
For at skærme indholdet på app'en kræves at brugeren logger ind i app'en.
 
De videoer brugeren optager, gemmes i sikret mappe, indtil brugeren uploader dem.  Indholdet krypteres og uploades med sikker forbindelse. 
 
Opret annotationer i din video, direkte gennem appen.
Rediger efterfølgende annotationer fra desktop og tilføj evt. opmærksomhedspunkter/kapitler i videoen.
 
Det er muligt at tilpasse app'en i forhold til kunders individuelle behov.

VideoTool SECURE App 2.0

Tilgængelig i App Store og Google PLAY

 

Optag og upload video med den GDPR-sikrede video app.
Appen er tilgængelig til både iOS og Android.

Blandt de nyeste funktionaliteter i appen, har vi tilføjet videovisning af hele dit tilgængelige videoarkiv fra "skyen", så nu kan du også via appen gennemse alle optagelser, du som bruger, er blevet tildelt adgang til.

 

 

Single Sign On (SSO)

Når du onboarder VideoTool SECURE, sørger vi for at koble relevante login funktionaliteter til jeres platform og app. Benytter i AD og ADFS, så integrerer vi med det.

Ved ADFS anvendes Claims Based authentication hvor hver bruger godkendes på basis af et sæt “claims” placeret i en “token”. Den pågældende “token” udstedes af myndigheden eller virksomhedens Active Directory, samt på basis af tillid mellem den applikation brugeren skal have adgang til og virksomhedens eller myndighedens AD. Med AD/ADFS, kan man logge brugeren ind i applikationen, uden at der skal oprettes en selvstændig brugerdatabase.

VideoTool SECURE adgangsstyrer via enkeltbrugere og i brugergrupper. Disse knyttes til mediekanaler, hvor parametre for adgang, sættes i henhold til kundens sikkerhedspolitik og forretningsgange.

 

(Alle persongengivelser på siden her er modelbilleder)

 

Se mere om VideoTool App her

 

 

 

 

Selvom du ikke behandler følsomme personoplysninger, skal du stadig overholde grundlæggende principper inden for databeskyttelse i henhold til GDPR.

 

Dette omfatter:


1. Juridisk grundlag:
Selvom du ikke behandler følsomme personoplysninger, skal du stadig overholde grundlæggende principper inden for databeskyttelse i henhold til GDPR. 

2. Formålet med databehandlingen:
Det skal være klart og specifikt, hvorfor du behandler personoplysningerne, selvom det ikke er følsomme oplysninger. Formålet skal være lovligt og rimeligt.

 

3. Dataminimering:
Kun de nødvendige oplysninger bør behandles til det angivne formål. Undgå overflødig indsamling eller behandling af personoplysninger.

 

4. Sikkerhedsforanstaltninger:
Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger skal træffes for at sikre en passende sikkerhed for behandlingen.

 

5. Informationspligt:
Personerne, hvis data behandles, skal informeres om behandlingen af deres oplysninger.

Dette omfatter oplysninger om formålet med behandlingen, kategorier af data, modtagere af data og andre relevante oplysninger.

 

 

Behandling af ikke-fælsomme oplysninger

Selvom behandlingen af ikke-følsomme oplysninger generelt indebærer mindre streng regulering end følsomme oplysninger, er det stadig vigtigt at overholde grundlæggende principper for at sikre, at behandlingen er i overensstemmelse med lovkravene og respekterer privatlivets fred. Det er også vigtigt at være opmærksom på eventuelle nationale lovgivninger eller specifikke sektorspecifikke krav, der kan være gældende.

 

Disclaimer:

VideoTool er ikke en juridisk enhed, og ovenstående er udelukkende en vejledning.

Du bør til enhver tid ajourføre dig med juridisk rådgivning eller kontakte relevante myndigheder hvis du er i tvivl om hvilke krav der stilles til de data du behandler.

Vi anbefaler at tage kontakt til Datatilsynet vedr. spørgsmål til databehandling.

 

Her Datatilsynets vejledning i PDF

 

GDPR og cloudservices

 
Læs mere om regler for anvendelse af cloudservices på Datatilsynets hjemmeside.
 

Uddannelse af medarbejdere og administratorerNår I første gang skal tage jeres sikrede videoløsning i brug, er det vigtigt at I er trygge ved løsningen, og har indgående kendskab til de mange smarte funktionaliteter der er knyttet til systemet.Vi tilbyder i forlængelse af onboarding på den sikrede GDPR videoløsning, uddannelse af Superadministratorer og medarbejdere, samt grundig introduktion til evt. tilkøbsmoduler på løsningen. Herunder VideoTool CONFERENCE til sikret realtime videokonference mellem medarbejdere og borgere, samt VideoTool EDITOR PRO, som er vores online redigeringsværktøj.

Uddannelse-illustration-1600-bred-2019-VideoTool-SECURE
GDPR ikon logo
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
 
 
Paediatric Autism Communication Therapy
Tværregionalt projekt som er en evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år.
Alle danske regioner benytter VideoTool SECURE under Dan-PACT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådgivning og kontakt vedr. vores digitale GDPR videoløsning
Vores ekstra sikrede videoløsning, er underlagt it-revision, og ISAE 3000 erklæring fremvises gerne ved henvendelse til en af vores konsulenter. Løsningen efterlever lovgivning i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning á 25. maj 2018.
 
 
 
Kontakt en af vores VideoTool SECURE konsulenter.
 
Har du spørgsmål til løsningen, eller ønsker du en demonstration af hvordan systemet eller den tilhørende app fungerer, så kan vi aftale et møde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VideoTool SECURE konsulent
 
Thomas Leonardo Pedersen
 
Direkte telefon: (+45) 31 50 50 10
thomas@nntv.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VideoTool SECURE konsulent
 
Morten Langhans
 
Direkte telefon: (+45) 20 14 14 41
morten@nntv.dk
VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475