Region-Midt-hvid-BG-logoer-VideoTool-og-NNTV

Region Midtjylland arbejder med sikker optagelse og deling af video, i henhold til persondataforordningen.

 

HjerteKomMidt
Projektforløb start: 01.05.2018

 

Under den kryptiske titel gemmer der sig et projekt, der bruges af Region Midt til at undersøge, om det kommunale sundhedsprofessionelle personale, som rådgiver og samtaler med borgere, der har været gennem hjerteoperation eller haft hjerteproblemer, nævner alle de ting, de skal, og om de rådgiver godt nok i forhold til de fastsatte normer herfor.

Regionen undersøger dette ved at samtaler mellem borgere og de kommunale sundhedsprofessionelle optages på video via VideoTool Secures sikrede App.

Supervisorer gennemser herefter videoerne på platformen for at bedømme kvaliteten af samtalerne, dvs i forhold til de gældende standarder for orientering og rådgivning.

Videoerne indeholder selvsagt personfølsomme data.

 

 

De 19 midtjyske kommuner er med i projektet


De 19 kommuner i regionen har overtaget hele ansvaret for den ikke-medicinske del af fase 2 hjerterehabilitering samt udslusning til tilbud i foreningsregi for borgere, som hospitalerne henviser til at deltage i hjerterehabilitering.

Kommunerne har samtidig oprettet de relevante strukturelle rammer for modtagelsen af kommunernes borgere i sundhedscentre.

 

Læs mere om projektet og find rapporter her

Se mere om projektet på danskekommuner.dk

 

Specialudviklede funktionaliteter til Regionen

 

I forsknings-øjemed, er det vigtigt at der udtages tilfældige prøver på de samtaler, der er blevet videofilmet.

For at forskere og lægefagligt personale ikke selv skal forestå udvælgelsen af casestudys, har vi udviklet en randomiseringsfunktion til VideoTool Secure, som Regionens administratorer kan anvende i forhold til til udtræk af videoer til forskning.

GDPR ikon logo
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
 
 
Paediatric Autism Communication Therapy
Tværregionalt projekt som er en evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år.
 
 
VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475