Psykiatrifonden-farve-logoer-VideoTool-og-NNTV

Mind my Mind

 

Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt, som undersøger effekten af Mind My Mind-træning, sammenlignet med fire udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge med tegn på angst, depression og adfærdsvanskeligheder.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6 til 16 år, dvs. 0. til 9. klassetrin.

 

Psykiatrifonden benytter VideoTool SECURE til at optage sessions og gemme dem on demand i et sikret miljø, hvorfra udvalgte brugere kan få adgang til videomateriale, alt efter hvilken arbejdsfunktion de har i projektet.

Kunden som aktiv medspiller

Psykiatrifonden har været en særdeles aktiv medspiller i udviklingen af VideoTool SECURE.

Med helt konkrete behov til produktet har VideoTool og Psykiatrifonden i fællesskab udviklet funktionaliteter, som netop passer til de behov de har i Mind My Mind projektet.

Børn træner metoder - og det hele bliver filmet via VideoTools Optage- og Upload app


Mind My Mind-træning er et individuelt forløb, hvor deltagerne i 13 uger træner metoder til at mestre angst, depressive symptomer og /eller adfærdsvanskeligheder.

Forældre til børn og unge med adfærdsvanskeligheder træner metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn.

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge. Det nye er, at de bedste metoder er samlet i ét træningsprogram, så man kan tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om barnet oplever tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på samme tid.

Mind My Mind tilbydes af psykologer fra de fire udvalgte kommuners Pædagogiske Psykologiske Rådgivninger, PPR.

Forældre kan selv henvende sig, hvis de er bekymrede for deres barn, og fagfolk som lærere, sundhedsplejersker og læger skal også kunne henvise til projektet.

 

Se mere om Mind My Mind her

Mind my mind
GDPR ikon logo
VideoTool SECURE
Udvalgte cases
 
 
Paediatric Autism Communication Therapy
Tværregionalt projekt som er en evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år.
Alle danske regioner benytter VideoTool SECURE under Dan-PACT.
 
 
VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475