Finansministeriet er på VideoTool med en koncernaftale

 

Under Finansministeriet ligger Økonomistyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Statens It, og Statens Administration.

Alle enheder er knyttet til Finansministeriets VideoTool abonnement med adgang til egne  enheders videokanaler, hvor medarbejdere har adgang via eget login.

Med enheder under koncern, kan hver styrelse eller institution administrere egne videokanaler, og får design på videoplayere, så enheden altid fremstår med deres helt egen design, layer settings og evt. watermark m.m.

Ligesom alle andre VideoTool kunder, er Finansministeriets koncern platform også underlagt IT revision med tilhørende ISAE 3000 erklæring, sikkerhedspolitik og databehandleraftale.

 

 

 

 

Case-Finansministeriet-skærme-med-hjemmeside

 

 

Som koncern er det vigtigt, at alle enheder, der er tilknyttet koncernen, kan arbejde individuelt eller sammen på videoprojekter, og dele indhold på tværs af alle enhedernes hjemmesider og intranet.

 

Styrelser-under-FM-Statens-it-300-bred

Finansministeriets styrelser kan med VideoTool oprette overordnede administratorer, som har adgang til alt materiale - og oprette brugere på tværs af de tilknyttede styrelser/enheder.

 

Et fintmasket rettighedsfilter til alle videokanaler gør det muligt at give medarbejdere adgang til at uploade, se, dele, hente embedkoder og QR koder til videoer samt designe player for netop den enhed, de repræsenterer.

På den måde kan man som medarbejder uploade og bearbejde en video i egen afdeling - og dele den med medarbejdere i andre afdelinger eller enheder.

Administratoren kan hurtigt tilknytte brugere/medarbejdere til platformen og styre adgangen til videokanalerne, samt sætte flere parametre for hvad de enkelte brugere må i videokanalerne.

 

 

 

 

 

 

 

VideoTool WCAG 2.1 Player understøtter webtilgængelighed og indlejring og afspilning af video i valgfrie formater (aspect ratio)


For ministeriet og de styrelser der ligger under ministeriet, er det vigtigt, at de kan afvikle video i netop de formater, der passer til det indhold der publiceres.

 

Er det video tutorials, så er almindelig bredformat i 16:9 oplagt, men er det guides i brug af f.eks. en App, så kan højkantsformat være det rigtige.

Video tutorials hjælper f.eks. borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere til nemt at forstå hvordan en styrelses tjenester virker, og de minimerer derfor den tid, der skal afsættes til support til brugerne af deres værktøjer eller tjenester.

 

Se eksempler på Økonomistyrelsens videovejledninger

 

 

 

 

 

 

KUNDER
Vi har samlet en stribe cases med kunder, som benytter VideoTool på forskellig vis.
Kunderne tæller private og offentlige virksomheder, samt organisationer og foreninger.

 

 

 

VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475