Forenklede Fælles Mål

Inspirationsmateriale til FFM vedr. brug af det digitale læremiddel - VideoTool SIDER

SIDER er udviklet med henblik på at gøre processen fra idé til produkt så let som muligt for elev og lærer.
Når vi skriver let, så skal det ikke forstås som at der ikke skal lægges en masse arbejde i det, men at den tekniske del skal fylde så lidt som muligt, så eleven kan fokusere på at indhente, skabe og videreformidle fagligt indhold, som understøtte Forenklede Fælles Mål.

1. Eleven som kritisk undersøger (Eleven researcher, interviewer og indhenter relevant information og materiale til at klargøre sin udgivelse via VideoTool SIDER)

2. Eleven som analyserende modtager (Eleven som modtager af information via interviews og research, samt coaching fra lærer eller ekstern kilde, med henblik på hvordan en given udgivelse - også i henhold til genrer - skal bygges op)

3. Eleven som målrettet og kreativ producent (Eleven skaber (evt. i samarbejde med andre elever) et digitalt produkt gennem det digitale læremiddel VideoTool SIDER)

4. Eleven som ansvarlig deltager. (Eleven udgiver digitale produkter, får feedback, tilretter og redigerer evt. udgivelsen og medvirker til at udbrede det digitale produkt til relevante modtagere)Brain-tandhjul-tandhjul-hjerne-FFM

Paragraffer


Vi vil starte med at tage fat i Folkeskolens Formålsparagraf

Den kan du læse herunder.
De punkter vi mener kan styrkes ved brug af det digitale læremiddel SIDER, har vi markeret med FED, og vil efterfølgende forsøge at illustrere hvordan vi mener SIDER kan inspirere til at underbygge Forenklede Fælles Mål ude på skolerne.

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

1.

Eleven som kritisk undersøger

Eleven researcher, interviewer og indhenter relevant information og materiale til at klargøre sin udgivelse via VideoTool SIDER

Når du som elev skal skabe digitale produkter via VideoTool SIDER, så starter du helt fra scratch.

Der ligger ikke (ud over evt. SIDER templates) noget færdigproduceret materiale i systemet. Du starter som en hvilken som helst journalist, fotograf eller forfatter ville gøre, når de skulle påbegynde en ny artikel, film, anmeldelse, feature eller lignende.


Som lærer kan man lade elverne påbegynde en ny opgave med at finde en præmis for opgaven.

Hvad vil jeg undersøge? 

Hvad vil jeg bevise? 

Hvad skal dokumenteres?

Hvad skal seeren/læseren have ud af at se/læse hvad vi udgiver.


Overvej hvilke medier der er relevante al lade indgå i udgivelsen. Video, billeder, tekst eller audioklip. Skal medierne kombineres i en og danne grobund for et multimodalt undervisningsforløb eller er det rent Skole TV der skabes?


Hvem kan medvirke i min opgave, og hvilke synspunkter eller relation til opgaven/projektet har de?


Det er vigtigt at eleven eller gruppen af elever, fordeler opgave mellem sig og går kritisk til denne del. Det er her de skal definere hvad de vil med opgaven. De skal ikke have forudfattede meninger om emnet, men vide hvor de vil hen, og hvorfor. Gå kritisk til aktører og medvirkende og lav evt. krydstjek af hinandens research og kildeindsamling.


Påbegynd gerne dit SIDER produkt med det samme. Vent med at aktivere din SIDER udgivelse, til den er færdig. 

(klik på at den ikke skal være offentlig)

Det er godt at se hvordan projektet tager form hen af vejen. Man bliver klogere på mængden af indhold, når man ser det i den form seeren/læseren vil opleve udgivelsen på.2. Eleven som analyserende modtager

Eleven som modtager af information via interviews og research, samt coaching fra lærer eller ekstern kilde, med henblik på hvordan en given udgivelse - også i henhold til genrer - skal bygges op.

Når præmis og tilrettelæggelse af udgivelse er færdig, er det tid til at indsamle materiale. Det kan være interviews (video, lyd, tekst) eller der skal tages billeder eller indhentes grafikker, dokumentationsmateriale, eller eksternt materiale udefra.

I analysen af det indsamlede materiale, bør eleven se på om materialet er i overensstemmelse med den præmis der i første omgang blev sat op for udgivelsen. Måske forventede man andre svar fra "ofrene", eller historien har taget en ny drejning, da der er fremkommet uventet spændende materiale.
I denne analyserende fase er det vigtigt at man får sorteret i sit indhold, så der ikke bare bliver pøset på, men at man holder sig til en storyline.

Hvad er det seeren/læseren oplever, når de ser min udgivelse?
Har du været kildekritisk?
Er der tjekket op på udsagn fra medvirkende? Kan udsagn bekræftes af andre?
Kan du fremskaffe ny viden om emnet?
analyse
3. Eleven som målrettet og kreativ producent 
Eleven skaber (evt. i samarbejde med andre elever) et digitalt produkt gennem det digitale læremiddel VideoTool SIDER


Med VideoTool SIDER er eleven den producerende.
Helt fra bunden kan eleven skabe indhold til egne sider.
Grafisk materiale, tekster video og lydklip.

Under kompetenceområder kommunikation kan dette værktøj indgå i begrebet ansigtsløs kommunikation.
Eleven kan uden at være i fysisk kontakt med samarbejdspartnere / andre elever, skabe kommunikative produkter, som deles via digitale netværk alene.

VideoTool SIDER understøtte samarbejde i form af planlægningsværktøjer, og kan samtidig skabe grobund for at eleverne styrker deres evne til at samarbejde om fælles digitale produkter.
Igen er det vigtigt at man arbejder på at disse udgivelser skal ud i det offentlige rum, og ikke kun ende som interne fremlæggelser og kommende skuffeprojekter. Det styrker eleven motivation at vide at andre skal se en given udgivelse.

Med medie og It på skemaet, er VideoTool SIDER, med den tilkoblede WebTV løsning, oplagt til at elever i fællesskab skaber egen Skole TV station.
Lad eleverne oprette egne redaktioner, tilrettelægge indslag, og gribe smartphonen eller et kamera og mikrofon og bevæge sig "ud i marken".
Os der står bag VideoTool SIDER (www.nntv.dk) har baggrund i TV og videoproduktion, og har sammen med børn og unge skabt flere interessante TV og kampagne projekter. Det er vores erfaring at børn og unge bliver rigtig skarpe og målrettede, når de laver indslag, som vedkommer dem. Se f.eks. www.u-rapporten.dk, hvor unge selv laver indslag om alkohol.
Der kan arbejdes med temaer: Mobning, demokrati, alkohol, narko, hærværk mm. og så er det oplagt at der kan arbejdes med aktuelle emner, som er en del af pensum eller er aktuelle i den almindelige mediedebat. Måske skal de unge sendes ud i kommunen og lave indslag om events, fritidsaktiviteter eller tiltag, som berører dem og deres hverdag.
Indhold-forstørrelsesglas

4.

Eleven som ansvarlig deltager

Eleven udgiver digitale produkter, får feedback, tilretter og redigerer evt. udgivelsen og medvirker til at udbrede det digitale produkt til relevante modtagere

Der er noget på spil, når ens produkter kommer ud i det offentlige.
Når dit video skal på SkoleTV, har skrevet en artikel, lavet en fotoserie eller du har bygget en kampagneside op, sammen med dine kammerater, og alle lige pludselig kan se det, så er der noget på spil.
Med VideoTool, kan elever udgove deres digitale produkter på mange forskellige måder.
Opret en egentlig hjemmeside og del den med egen webadresse. DEL din hjemmeside på sociale netværk eller afspil måske din video direkte på Facebook via VideoTool playeren.
Som lærer kan du være med til at guide elever i hvordan de kan udgive deres produkter, og hvordan man med fordel kan - og skal - lytte til sine brugere. Det er ok at ændre i et digitalt produkt efter det er udgivet, hvis det bliver bedre. 

For at understøtte elevernes mulighed for selv at skabe indhold, som kan komme ud til "masserne", er VideoTool SIDER udviklet således at alle digitale produkter kan deles på internettet med egen webadresse (URL)
Dette gælder både for SIDER, WebTV delen og præsentationsværktøjet PRESENTER, som også er en del af den undervisningspakke der udbydes via Materialeplatformenkatrinedalskolen
pil  BILLEDER Vælg fil SIDER-udgivelser
En skole, der har set lyset :-)

Elever fra Katrinedalsskolen i Vanløse, har nu (marts 2016) oprettet mere end 500 sider. De har produceret og uploadet 320 videoer, fordelt på 119 videokanaler.

Alle deres udgivelser er Digitale Produkter.
Eleverne benytter tekst, billeder, video og lydfiler.
Nogle sider er enkle i opbygning og design, og andre er mere designet og har links, som kan føre dig rundt på opdagelse i det digitale produkt.
Boganmeldelser og filmanmeldelser, sider om lejrskoletur og sider om klimaforandringer og kemisk energi. Og så er der sider om musik, sport, teater og en masse om bøger og film, og det er meget populært at flere elever sætter sig sammen i en fælles redaktion, og laver deres egen WebTv station.

Hvad vil I lave sider om på jeres skole?

Her nogle links til elevudgivelser:
(som eleverne faktisk kunne have navngivet med sidens tema URL)

Lejrskole tur:

Kemisk Energi:

Drivhuseffekt:

Skole TV:

Boganmeldelse:

OG MANGE MANGE FLERE
Interaktivitet og inspiration

Ingen skuffeprojekter. Elever udgiver egne produkter, og kan få feedback med det samme.

Da VideoTool SIDER er et digitalt læremiddel, som i høj grad appelerer til interaktivitet, og integrerer både tekst, billeder, video og audio, så er der naturligvis mange måder og fag, hvor værktøjet kan anvendes.
Det er oplagt at SIDER benyttes som en del at It og Medier, da det i sit udgangspunkt benytter medier som en væsentlig del af brugerflade og indhold.

Med SIDER, kan elever opbygge egne WebTV stationer, som f.eks Skole TV, eller radiostationer, hvor man udelukkende benytter audioklip. 
SIDER er også velegnet til at elever kan designe og brande egne hjemmesider. Det kan være tematiske sider, som er knyttet til et bestemt fag, eller det kan være tværfagligt, hvor elever arbejder sammen på tværs af fag. Elevernes hjemmesider og temasider kan være af forskellig karakter. Værktøjet indbyder til at man hurtigt, og med kun få klik, kan sætte indhold ind - herunder video, billeder, audio og tekst (også fra tablets og smartphone) - samt man kan arbejder med mere avancerede settings, og opbygge egentlige hjemmesider.
Skoleprojekter, hvor elever skal arbejde med reklame, branding, viral markedsføring, er oplagt, da værktøjet har indbygget flere smarte features, som elever kan bruge til deling af indhold, herunder også afvikling af mediefiler på sociale medier.
Afspil f.eks. din VideoTool SIDER video direkte på Facebook, og følg med i hvor mange der ser den.
VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475