Undervisningsministeren
Christine Antorinis tanker omkring SIP-forløbene.
Download Embed video
Undervisningsministeren
Play
03:31
Undervisningsministeren
Christine Antorinis tanker omkring SIP-forløbene.
(SIP 4) Styring og dialog: Undervisningsministeriet og institutionerne
Play
19:52
(SIP 4) Styring og dialog: Undervisningsministeriet og institutionerne
Lars Mortensen fortæller om styring og dialog - med fokus på relationerne mellem Undervisningsministeriet og institutionerne.
(SIP 4) Hvordan skaber vi forandring med afsæt i elevernes virkelighed?
Play
21:22
(SIP 4) Hvordan skaber vi forandring med afsæt i elevernes virkelighed?
Christian Bason fortæller om forandringsinitiativer, der tager afsæt i elevernes virkelighed.
(SIP 4) Strategisk selvledelse i undervisningsinstitutioner
Play
08:06
(SIP 4) Strategisk selvledelse i undervisningsinstitutioner
Anders Raastrup Kristensen fortæller om strategisk selvledelse i undervisningsinstitutioner.
(SIP 3) Evaluering af og for læring
Play
18:34
(SIP 3) Evaluering af og for læring
Jens Dolin fortæller om forskellige former for evaluering.
(SIP 3) Lærersamarbejde
Play
16:45
(SIP 3) Lærersamarbejde
Karl Henrik Jørgensen fortæller om - og giver eksempler på lærersamarbejde.
(SIP 3) Studieretningssamarbejdet og ledelsen
Play
13:05
(SIP 3) Studieretningssamarbejdet og ledelsen
Peter Henrik Raae fortæller om projektet "Studieretningssamarbejdet og ledelsen"
(SIP 3) Mere kvalitet i undervisningen
Play
10:44
(SIP 3) Mere kvalitet i undervisningen
Sune Bek fortæller om udfordringerne i forbindelse med kvalitetsarbejdet i gymnasiet.
(SIP 2) Elevernes læreprocesser
Play
19:09
(SIP 2) Elevernes læreprocesser
Hanne Leth Andersen fortæller om elevernes læreprocesser i forhold til skriftlighed, vejledning og progression.
(SIP 2) Innovation i gymnasieskolen
Play
18:46
(SIP 2) Innovation i gymnasieskolen
Kirsten Oldenburg Lauta og Mads Skrubbeltrang fortæller om innovation i gymnasieskolen.
(SIP 2) Gymnasiefremmede
Play
26:12
(SIP 2) Gymnasiefremmede
Lars Ulriksen fortæller om de gymnasiefremmede og deres særlige problemer.
(SIP 2) Rammeforsøgene: Studietid
Play
10:48
(SIP 2) Rammeforsøgene: Studietid
Sverri Hammer fortæller om de rammeforsøg, som Undervisningsministeriet har sat i gang gennem de senere år. Her med fokus på studietid.
(SIP 2) Rammeforsøgene: Studiefællesskaber
Play
09:36
(SIP 2) Rammeforsøgene: Studiefællesskaber
Sverri Hammer fortæller om de rammeforsøg, som Undervisningsministeriet har sat i gang i de senere år. Her med fokus på studiefællesskaber.
(SIP 1) Unges motivation, engagement og deltagelse
Play
23:28
(SIP 1) Unges motivation, engagement og deltagelse
Camilla Hutters fortæller om motivation, og hvad motivation betyder for unges læring, deltagelse og engagement i gymnasiet
(SIP 1) Den perfekte undervisning - i følge eleverne
Play
34:15
(SIP 1) Den perfekte undervisning - i følge eleverne
Helle Mathiasen fokuserer på elevdimensionen i det nationale forsknings-, udviklings- og netværksprojekt: Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af de gymnasiale uddannelser, 2012-2014.
(SIP 1) Talentfulde elever
Play
10:48
(SIP 1) Talentfulde elever
Jette Rygaard Poulsen fortæller om udfordringerne og erfaringerne i arbejdet med de talentfulde elever.
(SIP 1) Forandringsteori
Play
17:24
(SIP 1) Forandringsteori
Pernille Hjermov fortæller om, hvordan man kan udarbejde en forandringsteori i forbindelse med udviklingsprojekter.