VideoTool HEADER

HOME    /    KONTAKT   /   CASES   /    PRODUKTER                                                                                                       LOG-IN

Danida webTV VideoTool
Se næste case  pil_frem
Danida
Videodokumentation af leveforholdene i den 3. Verden.
Unikt materiale til undervisning
Danida har gennem en årrække sendt videojournalister ud i den 3. Verden for at dokumentere leveforholdene i de enkelte lande, primært i Afrika.
Alle videoer har samme format, nemlig 10 minutters varighed, der ledsages af kortere ‘bag-om-produktioner’.
Videoerne indgår som en del af et større tekstbaseret undervisningmate-riale, der tilgængeliggøres via emu.dk.
Om Verdensbilledlegatet
Udenrigsministeriet tildeler støtte til oplys-ningsprojekter som har fokus på udviklings-landene. Formålet er at skabe forståelse for Danmarks del-tagelse i det internationale udviklings-samarbejde.
Danida visual VideoTool
Paradise expired

VideoTool v. NNTV ApS / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /

www.nntv.dk  /  CVR. 25491475